دسته: انواع آب مروارید یا کاتاراکت

جمعه 15 نوامبر 2019

دستورات و مراقبت ها و توصیه های پس از عمل کاتاراکت یا آب مروارید

دستورات و مراقبت های پس از عمل کاتاراکت یا آب مروارید

1- بلافاصله بعد از عمل جراحي مرخص خواهيد شد. هنگام مرخص شدن نسخه داروئي خود را تهيه كنيد و قطره هاي چشمي را به طوري كه آموزش مي بينيد استفاده كنيد. در مراجعات بعدي داروهايتان را همراه خود بياوريد. 2– پس از عمل جراحي به پشت بخوابيد و از خوابيدن به سمت چشمي كه عمل شده و يا به طرف شكم خودداري كنيد.

3– آرام باشيد و از سرفه و عطسه كردن و زورزدن خودداري كنيد.

4- بلافاصله پس از عمل مي توانيد غذا بخوريد. پرهيز غذائي خاصي نداريد و رژيم غذائي بخصوصي توصيه نمي شود.

5- به طور معمول ازقطره چشمي کورتون (بتامتازون) هر 2 ساعت و از قطره چشمي کلرامفنيکل هر 4 ساعت استفاده کنيد.

6- در صورت تجويز از قرص استازولاميد (براي پايين آوردن فشار چشم) هر 6 تا 8 ساعت استفاده کنيد.

7- در صورت احساس درد و ناراحتي، از قرص استامينوفن استفاده کنيد.

8- شب‌ها كه به بستر مي‌رويد نياز به ريختن قطره نيست .

9- بين دو قطره حداق

جمعه 15 نوامبر 2019

انواع آب مروارید یا کاتاراکت

بسته به محل کدورت درعدسی چشم کاتاراکت به انواع مختلفی تقسیم می شود:

فیلم انواع آب مروارید Types of Cataract Video

1- کاتاراکت هسته اي يا نوکلئار Nuclear sclerosis

 Nuclear sclerosis cataract آب مروارید هسته ای کدورت عمدتا درقسمت هاي مرکزي عدسي قرار داشته و حاصل