دسته: علت گلوکوم

یکشنبه 15 سپتامبر 2019

علت گلوکوم یا آب سیاه Cause of Glaucoma

چگونه افزایش فشار به چشم شما صدمه می زند؟

 

افزایش فشارباعث تخریب سلولهای عصبی در چشم شده که منجر به از دست دادن بینایی می شود. در ابتدا ، ممکن است فقط بینایی نقاطی در قسمت های محیطی یا اطراف و جوانب میدان بینایی مختل شود. اگر بیماری گلوکوم درمان نشود، دید مرکزی شما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از دست دادن بینایی ناشی از گلوکوم دائمی و غیر قابل بازگشت است.

 

علت گلوکوم یا آب سیاه چیست؟

 

چشم شما دائما مایع زلالیه تولید می کند. همزمان با ترشح مایع زلالیه جدید به داخل چشم، به همان میزان باید مایع از چشم خارج شود. این مایع از ناحیه ای به نام زاویه چشم خارج می شود. این شرایط ایجاد فشاری متعادل در داخل کره چشم می کند (فشار داخل کره IOP). اما اگر زاویه تخلیه کننده مایع بخوبی کار نکند، مایع در داخل کره چشم تجمع می یابد. در نتیجه فشار داخل کره چشم افزایش یافته و باعث آسیب عصب بینایی می شود.

فیلم نحوه جریان مایع داخل چشم و مکانیسم ایجاد آب سیاه Fluid circulation in the eye and Cause of Glaucoma video

ارسال شده در آب سیاه یا گلوکوم, جراحی های چشم, علت گلوکوم توسط دکتر نادری