دسته: گل مژه

پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019

گل مژه Stye

 

گل مژه چیست؟

گل‌مژه نتیجهٔ عفونت غدد چربی قاعدهٔ مژه ها و یا فولیکول مژه هاست. این عارضه می‌تواند در امتداد خط مژه ها و نزدیک پوست پلک (گل مژه خارجی) یا از سمت داخل پلک چشم (گل مژه داخلی) باشد. در هر دو حالت موضع دردناک، قرمز و متورم می‌شود؛ اما گل‌مژۀ خارجی معمولاً زیاد طول نمی‌کشد. در لبه پلکها و کنار مژه ها، غدد چربی بنام غدد مایبومین قرار دارد که با ترشحات خود چربی سطح اشک را ایجاد کرده ومانع از خشک شدن چشم می شوندزمانی که این ترشحات، غیرطبیعی شوند و یا ریشه مژه ملتهب شود،گل مژه به وجود می آید. گل مژه به طور معمول می تواند پلک پایین یا بالا را گرفتارکند، در طول 4 یا 5 روز نوک آن متراکم تر می شود و سپس سر باز می کند.

 

فیلم گل مژه Stye Video