دسته: کنژنکتیویت یا عفونت ملتحمه

پنج‌شنبه 10 اکتبر 2019

التهاب عفونی ملتحمه یا کنژنکتیویت عفونی

 

ملتحمه لایه بافتی نازک و شفافی است که صلبیه (اسکلرا) را می پوشاند. ملتحمه خارجی ترین لایه پوششی کره چشم است. کنژنکتیویت یا التهاب ملتحمه، التهاب و عفونت این لایه است. علل عفونت ملتحمه چشم معمولاً عفونتهای ویروسی یا باکتریایی است.

کنژنکتیویت ممکن است منجر به بروز احساس وجود خارجی در یک یا هر دو چشم شود. در موقع بیدار شدن، ممکن است چشم پر از ترشحات باشد. سفیدی چشم نیز قرمز می شود.

وجود التهاب سبب می شود که عروق سطح کره چشم گشاد شده و در مقایسه با قبل بیشتر مشخص شوند و همین عامل سبب می شود که سفیدی چشم قرمزتر شود.

 

فیلم عفونت ملتحمه (کنژنکتیویت) Conjunctivitis Video

 

علائم و نشانه های التهاب عفونی ملتحمه