دسته: یووئیت

یکشنبه 06 اکتبر 2019

یووئیت (التهاب لایه میانی چشم)

التهاب داخل چشم - یووئیت Uveitis

چشم از سه لایه تشکیل شده است. لایه خارجی شامل صلبیه و قرنیه است. لایه میانی کره چشم یووه نامیده می شود که شامل عنبیه ، جسم مژگانی و کروئید (مشیمیه) است. لایه داخلی شبکیه

ارسال شده در بیماری های التهابی چشم, بیماریهای چشم, یووئیت توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,