دسته: بیماری های التهابی چشم

2 جمعه 25 اکتبر 2019

توکسوپلاسموز چشمی Ocular toxoplasmosis

 

توکسوپلاسموز یک عفونت مشترک بین انسان و حیوان در جهان است. عامل بیماری یک انگل داخل سلولی بنام توکسوپلاسما گندی است . میزبان طبیعی آن گربه های اهلی و وحشی می باشند. منابع عفونت در انسان عبارتند از: اووسیت‌هاى موجود در خاک یا گرد و غبار، برادى‌زوئیت (اشکال انکیسته انگل) موجود در گوشت یا تاکى‌زوئیت (شکل پرولیفراتیو یا تکثیری) منتقله از طریق جفت به جنین.

 در شکل مادرزادی عامل بیماری از طریق جفت از مادر به جنین منتقل میشود.عفونت اکتسابی در اثر خوردن تخم های انگلی است که گربه دفع میکند و یا از طریق خوردن گوشت آلوده صورت میگیرد. بیماری از فردی به فرد دیگر نمیتواند منتقل شود مگر از مادر به جنین ودر موارد بسیار استثنائی از طریق انتقال خون و یا پیوند اعضا. پس به همسر ویا فرزند منتقل نمی شود.

توکسوپلاسموزیس چشمی معمولا مادر زادی است. ممکن است هردو چشم درگیر شوند ولی توکسوپلاسموزیس از یک چشم به چشم دیگر منتقل

ارسال شده در بیماری های التهابی چشم, بیماریهای چشم, توکسوپلاسموز چشمی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
یکشنبه 06 اکتبر 2019

یووئیت (التهاب لایه میانی چشم)

التهاب داخل چشم - یووئیت Uveitis

چشم از سه لایه تشکیل شده است. لایه خارجی شامل صلبیه و قرنیه است. لایه میانی کره چشم یووه نامیده می شود که شامل عنبیه ، جسم مژگانی و کروئید (مشیمیه) است. لایه داخلی شبکیه

ارسال شده در بیماری های التهابی چشم, بیماریهای چشم, یووئیت توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
شنبه 07 سپتامبر 2019

بیماری ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس

هترو کرومی فوکس (رنگ متفاوت دو چشم)Fuchs hetrochromic iridocyclitis

اولین بار این بیماری توسط آقای ارنست فوکس Ernest Fuchs در سال ۱۹۰۶ با هتروکرومی (ناهمرنگی یا رنگ متفاوت عنبیه دو چشم)، التهاب جسم مژگانی و آب مروارید گزارش شد.

علل بیماری هتروکومی فوکس (ایریدوسیکلیت فوکس)

 اگرچه علت دقیق بیماری نامعلوم است، همراهی آن با یکسری اختلالات دیگر این فرضیه را مطرح می کند که این بیماری زمینه های متعددی دارد. از آنجائیکه اختلالات سمپ

ارسال شده در ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس, بیماری های التهابی چشم, بیماریهای چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,