دسته: ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس

شنبه 07 سپتامبر 2019

بیماری ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس

     

اولین بار این بیماری توسط آقای ارنست فوکس Ernest Fuchs در سال 1906 با هتروکرومی (رنگ متفاوت عنبیه دو چشم)، التهاب جسم مژگانی و آب مروارید گزارش شد.

 

.

علل بیماری هتروکومی فوکس

 اگرچه علت دقیق بیماری نامعلوم است، همراهی آن با یکسری اختلالات دیگر این فرضیه را مطرح می کند که این بیماری زمینه های متعددی دارد.

از آنجائیکه اختلالات سمپاتیکی ممکن است متعاقب کم رنگ شدن عنبیه دیده شود، این اختلالات به عنوان یکی از علل زمینه ای مطرح است. کاهش عصب گیری ملانوسیت های (سلولهای رنگدانه دار) بستر عنبیه ممکن است منجر به کم رنگ شدن عنبیه شود. علاوه بر این کاهش عصب گیری ممکن است منجر به شکستن سد “خونی – زلالیه ای” و در نتیجه نشت پروتئین، سلول و سایر محصولات التهابی به داخل اتاقک قدامی چشم شود. در یک بررسی 4/1 درصد بیمارن فوکس (25 تا از 1746 مورد) همراه با سندرم هورنر بودند. از سایر دلایل احتمالی آن ممکن است سرخجه، توکسوپلاسمور، تبخال ساده چشمی و زونا باشد.

فراوانی بیماری هتروکرومی فوکس

از آنجائیکه این بیماری در اکثر بیمار