دسته: مگس پران

چهارشنبه 18 سپتامبر 2019

مگس پران Floaters

 

گاهي اوقات ممکن است کدورت هايي به اشکال مختلف مثل پرز،خطوط کوچک، تکه ابر،نقاط يا دوايرکوچک و …..به صورت شناور در ميدان بينائيتان ببينيد. اينها را اصطلاحا مگس پران يا فلوتر مي ناميم. اين کدورت ها اغلب زماني که به يک زمينه صاف مثل ديوار سفيد يا آسمان آبي نگاه مي کنيد، ديده مي شوند. در واقع اينها توده هاي خيلي کوچک ژل يا سلول در داخل “زجاجيه” هستند. زجاجيه مايع ژل مانند شفافي است که فضاي دروني چشم را پر کرده است.

گرچه به نظر مي رسد که اين اشکال در جلوي چشمتان در حال حرکتند، در واقع اين ها در درون زجاجيه شناورند. زمانیکه شما به جایی نگاه مي کنيد، سايه اين اجسام شناور روي پرده شبکيه چشمتان حس مي شود. پرده شبکبه لايه اي عصبي است که در قسمت عقبي چشم قرار گرفته و نور را درک کرده ،اجازه مي دهد اشياء را ببينيد.

فیلم مگس پران یا فلوتر Eye Floater Video

علل مگس پران چيست؟

زماني که به ميانسالي مي رسيم، ژل رجاجيه متراکم و کم حجم مي شود و در نتيج