دسته: سکته عصب چشم

پنج‌شنبه 03 اکتبر 2019

 سکته عصب بینایی چشم

Anterior Ischemic Optic Neuropathy

 

 

سکته عصب چشم Anterior ischemic optic neuropathy )(AION باعث از بین رفتن ناگهانی بینایی می شود. سکته عصب چشم دو نوع است: نوع عروقی آن ناشی از التهاب رگهای خونی تغذیه کننده عصب چشم است. نوع غیر عروقی آن به دلایلی غیر از التهاب شریان های خونی عصب ایجاد میشود. بسته به اینکه عصب آسیب دیده باشد یا خیر؛ درمان متفاوت است.

.

سکته قسمت قدامی عصب چشم چیست؟

سکته قسمت قدامی عصب چشم یا نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب چشم که باعت از بین رفتن ناگهانی بینایی می شود، ناشی از قطع جریان خون به قسمت های قدامی (جلویی) عصب بینایی یعنی سر عصب است.

وظیفه عصب چشم انتقال اطلاعات بینایی به مغز برای پردازش تصویری این اطلاعات است. عصب بینایی حدود یک میلیون و دویست هزار رشته