دسته: بیماریهای اعصاب چشم

پنج‌شنبه 03 اکتبر 2019

 سکته عصب بینایی چشم

Anterior Ischemic Optic Neuropathy

 

سکته عصب چشم (Anterior ischemic optic neuropathy (AION باعث از بین رفتن ناگهانی بینایی می شود. سکته عصب چشم دو نوع است: نوع عروقی آن ناشی از التهاب رگهای خونی تغذیه کننده عصب چشم است. نوع غیر عروقی آن به دلایلی غیر از التهاب شریان های خونی عصب ایجاد میشود. بسته به اینکه عصب آسیب دیده باشد یا خیر؛ درمان متفاوت است.

سکته قسمت قدامی عصب چشم چیست؟

ارسال شده در بیماریهای اعصاب چشم, بیماریهای چشم, سکته عصب چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,