دسته: نیستاگموس یا لرزش چشم ها

جمعه 25 اکتبر 2019

نیستاگموس (لرزش چشم ها)

   

نيستاگموس چيست؟

نيستاگموس حركت ناگهاني غير ارادي و ریتمیک چشم ها ست که داراي يک فاز رفت و يک فاز برگشت است. اين حرکات ممکن است افقي، عمودي يا چرخشي باشند. نيستاگموس معمولاً دو چشم را گرفتار مي كند وغالباً با نگاه به سمت ويژه اي تشديد پيدا مي كند .

انواع شایع نيستاگموس

نیستاگموس را می توان به دو نوع حسی و حرکتی تقسیم کرد. به نظر مي رسد ”نيستاگموس حركتي“ از سنين 6 هفتگي تا سه ماهگي شروع مي شود. اعضاء ديگر خانواده ممكن است دچار حركات چشمي غير طبيعي مشابهي نيز باشند, حركت معمولاً افقي است. غالباً نگاه كردن بسيار نزديك به اشياء‌يا ديدن در جهت هاي غير عادي از شدت نيستاگموس مي كاهد و بينايي را بهبود مي بخشد. خوشبختانه حركت چشم هاي بيماران باعث ديدن متحرك اشيا نمي‌شود. با دور شدن اشياء بينايي ممكن است كاهش يابد اما با نزديكي آنها بينايي تقريباً طبيعي است. معمولاً هيچ گونه محدوديتي در پتانسيل يادگيري افراد مبتلا به نيستاگموس حركتي, وجود ندارد. ”نيستاگمو