علائم قوز قرنیه

یکشنبه 01 سپتامبر 2019

علایم  قوز قرنیه

علایم بالینی قوز قرنیه بسته به شدت بیماری متفاوت است. از آنجائیکه پیشرفت قوز قرنیه یا کراتوکونوس تدریجی است، ممکن است در ابتدا تشخیص بیماری مشکل باشد. به هر حال در بعضی موارد قوز قرنیه می تواند سریعا پیشرفت کند. به تدریج که شکل قرنیه نامنظم تر می شود، نزدیک بینی و آستیگماتیسم نامنظم ایجاد می شود و ممکن است پخش نور و حساسیت به نور بروز کند. اغلب بیماران مبتلا به قوز قرنیه در هر بار مراجعه به پزشک عینکشان را تعویض می کنند.

 

 

همانطوریکه ذکر شد این بیماری به علت نزدیک بینی و آستیگماتیسمی که ایجاد می کند باعث کاهش دید می شود و در نتیجه فرد مبتلا به علت کاهش دید به چشم پزشک مراجعه می کند . در مراحل اولیه دید با  استفاده از عینک بهتر می شود اما به علت آستیگماتیسم نامنظم دید کامل (۱۰/۱۰) نمی شود. در این موارد انجام توپوگرافی ، ارب اسکن ، پنتاکم ، گالیله یا سایر روش های تصویر برداری تشخیص را قطعی می کند.

 

ارسال شده در بیماریهای چشم, بیماریهای قرنیه, علائم قوز قرنیه, قوز قرنیه توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر