گذاشتن لنز تماسی نرم

جمعه 30 آگوست 2019

روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي نرم در چشم

 

گذاشتن لنز تماسی Contact lens

گذاشتن لنز تماسی Contact lens

 

 

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens

گذاشتن لنز تماسی نرمSoft Contact lens

 

 

 

2- لنز را ازجالنزي درآورده و مطمئن شويد که تميز است.

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

گذاشتن لنز تماسی نرم Soft Contact lens

 

 

 

3- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان قرار دهيد( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

گذاشتن لنز تماسی نرم Soft Contact lens

 

 

 

4- مطمئن شويد که لنزتان پشت و رو نشده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

گذاشتن لنز تماسی نرم Soft Contact lens

 

 

5- با انشگت میانه و انگشتر دست چپ پلک بالا را بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن لنز تماسی نرم Soft  Contact lens

گذاشتن لنز تماسی نرم Soft Contact lens

 

 

6- با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

7- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم به سمت روبرو نگاه کنيد و لنز را به آرامي روي سطح چشمتان بگذاريد.

 

 

 

 

 

 

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

گذاشتن لنز تماسی نرمContact lens  insertion

 

 

 

 

8- بتدا پلک پايين را رها کرده و سپس پلک بالا را تدريجا رها کنيد.

 

 

 

 

 

فیلم “نحوه گذاشتن لنز تماسی نرم”

 

ارسال شده در دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی, گذاشتن لنز تماسی نرم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر