قوز قرنيه یا کراتوکونوس Keratoconus

قوز قرنيه یا کراتوکونوس Keratoconus

گلوکوم (آب سیاه) Glaucoma

گلوکوم (آب سیاه) Glaucoma

presbyopia پیرچشمی

presbyopia پیرچشمی

لیزیک LASIK
قرنیه Cornea

قرنیه Cornea

جستجو در سایت

بررسی های قبل از عمل آب مروارید

جمعه 15 نوامبر 2019

بررسی ها و اندازه گیری های تشخیصی قبل از عمل آب مروارید

دستگاه IOL master

دستگاه IOL master

برای نیل به بهترین نتیجه بینایی برخی اندازه گیری قبل از عمل ضروری است. یکه از مهمترین آنها اندازه گی قدرت لنز داخل چشمی است. همچنین در مواردی که عمل یک چشم مد نظر باشد باید قدرت عینک هر دو چشم با دقت اندازه گیری شود تا از عدم تعادل شماره دو چشم در آینده جلوگیری شود. برای محاسبه قدرت لنز داخل چشمی طول قدامی خلفی چشم ها، قدرت انکساری قرنیه و عمق اتاق قدامی چشم ادازه گیری می شود.سایر تست هایی که ممکن است ضروری باشند شامل توپوگرافی قرنیه و شمارش سلولهای قرنیه است.

اینجانب برای افزایش دقت در اندازه گیری ها و افزایش کیفیت و رضایتمندی پس از عمل، اندازه گیری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی که در چشم کار گذاشته می شود را هم با دستگاه IOL master  و هم با سونوگرافی A Scan  شخصا بررسی می کنم تا شانس خطای محاسبه قدرت لنز به حداقل ممکن برسد.