برداشتن لنز تماسی نرم

جمعه 30 آگوست 2019

 

روش صحيح برداشتن لنزهاي تماسي نرم از چشم

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

 

 

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

 

 

 

 

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

 

 

2- پلک بالا را با انگشت دست چپتان نگهداريد.

با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

 

 

 

 

 

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

 

 

3- با انگشت اشاره و شست دست راستتان لنز را به ملايمت گرفته و از چشم خارج کنيد.

 

 

 

 

 

برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal

 

 

فیلم “نحوه برداشتن لنز تماسی نرم” 

 

 

 چگونه مي توان دانست که لنز پشت و رو شده است؟

لنز پشت و رو  Contact lens

لنز پشت و رو Contact lens

                                                      Contact lens پشت و رو شدن لنز تماسی

                                                             درست بودن لنز 
                                                                                                  

راه ديگر اين است که وقتي که لنز را در چشمتان مي گذاريد؛ اگر احساس ناراحتي مي کنيد و لنزتان با پلک زدن حرکت غير عادي دارد، احتمالا آنرا پشت و رو گذاشته ايد.

راه سوم اين است که بين انگشت اشاره و انگشت شست لنز را تا کنيد؛ اگر به شکل لوله خم شد، لنز درست است است ولي اگر به شکل “V” خم شد، لنز پشت و رو است.

يک راه اين است که اگر لنز را روي سر انگشت اشاره دستتان بگذاريد و مقابل صورتتان بگيريد؛ اگر لنز درست باشد، به شکل نيمکره ديده مي شود و اگر پشت و رو باشد، لبه هاي لنز شبيه به چتري که وارونه شده باشد به پايين خم مي شود.

 

لنز پشت و رو  Contact lens

لنز پشت و رو Contact lens

                                                      Contact lens پشت و رو شدن لنز تماسی

                                                             درست بودن لنز 
                                                                                                  

راه ديگر اين است که وقتي که لنز را در چشمتان مي گذاريد؛ اگر احساس ناراحتي مي کنيد و لنزتان با پلک زدن حرکت غير عادي دارد، احتمالا آنرا پشت و رو گذاشته ايد.

راه سوم اين است که بين انگشت اشاره و انگشت شست لنز را تا کنيد؛ اگر به شکل لوله خم شد، لنز درست است است ولي اگر به شکل “V” خم شد، لنز پشت و رو است.

ارسال شده در برداشتن لنز تماسی نرم, دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر